logo
logo
تراک میکسر شویینگ AM 7 C
پمپ بتن شویینگ
مهندس محسنیان

تراک میکسر Heavy Duty AM 6 C

• این یک پمپ کامیون حجم اسمی 6 متر مربع  با پمپاژ بتن با حجم بالا است. حداکثر خروجی پمپاژ 180m ³ /h است ، به این

ادامه مطلب »
پمپ بتن پلی سینگ بوم
مهندس محسنیان

پمپ بتن شوئینگ مدل SPB 35

اینها اغلب از دور دیده می شوند. آنها در بالای پشت بام شهرها از ریختن بتن ایمن و انعطاف پذیر اطمینان حاصل می کنند. زیرا بوم های

ادامه مطلب »
پمپ بتن پلی سینگ بوم
مهندس محسنیان

پمپ بتن شوئینگ مدل SPB 32

  اینها اغلب از دور دیده می شوند. آنها در بالای پشت بام شهرها از ریختن بتن ایمن و انعطاف پذیر اطمینان حاصل می کنند. زیرا بوم

ادامه مطلب »
پمپ بتن پلی سینگ بوم
مهندس محسنیان

پمپ بتن شوئینگ مدل SPB 28

  اینها اغلب از دور دیده می شوند. آنها در بالای پشت بام شهرها از ریختن بتن ایمن و انعطاف پذیر اطمینان حاصل می کنند. زیرا بوم

ادامه مطلب »
پمپ بتن پلی سینگ بوم
مهندس محسنیان

پمپ بتن شوئینگ مدل SPB 27 T

  اینها اغلب از دور دیده می شوند. آنها در بالای پشت بام شهرها از ریختن بتن ایمن و انعطاف پذیر اطمینان حاصل می کنند. زیرا بوم

ادامه مطلب »
پمپ بتن پلی سینگ بوم
مهندس محسنیان

پمپ بتن شوئینگ مدل SPB 25

  اینها اغلب از دور دیده می شوند. آنها در بالای پشت بام شهرها از ریختن بتن ایمن و انعطاف پذیر اطمینان حاصل می کنند. زیرا بوم

ادامه مطلب »