پتن تاپ فلت

فاستین پتن Faustin Potain

پس از فروش فروشگاه دوچرخه خود و پر کردن حق ثبت اختراع برای مصالح ساختمانی و ساخت و ساز، در سال 1928 شرکت پتن Potain رادر منطقه لاک لیت La Clayette فرانسه تاسیس کرد
در سال 1929، او موفق به ثبت داربست های جداشدنی شد، یک موفقیت بزرگ!
در سال های 1935-1930 برای اولین بار است که تاور کرین پتن POTAIN در بازار ظاهر می شود. از آن زمان، این نوآوری ثابت بوده است.
پتن Potain بازار جهانی جرثقیل برجی یا تاور کرین را با بیش از 100,000 تاور کرین فروخته شده و نصب شده در سراسر جهان کنترل می کند.
امروز، تاور کرین شرکت پتن (Potain)، یک شرکت تابعه از گروه ساخت جرثقیل Manitowoc است،که تولید کننده بیش از 60 مدل در کارخانه خود را در فرانسه، ایتالیا، پرتغال و چین است.

لیست تاور کرین های MCT & MC تاپ فلت (TopLess) پتن

مدل دستگاه

طول بازوخود ایستاییبهره برداریانتهای بازوبرق مصرفی
Potain MC 4535 متر33.1 تن2 تن1 تنPV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp
Potain MC 48B35 متر33.1 متر2.5 تن1 تنPV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp
Potain MC 48C36 متر31.2 متر2.5 تن1 تنPV:20KVA(31Amp)-50Amp-70Amp
Potain MC 50A40 متر38.9 متر2.5 تن1 تنPV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp
Potain MC 50B40 متر42.1 متر2.5 تن1 تنPV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp
Potain MC 50B140 متر42.1 متر2.5 تن1 تنPV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp
Potain MC 50C42 متر40.6 متر2.5 تن1 تنPV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp
Potain MC 5842 متر42.1 متر2.5 تن1.2 تنPV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp
Potain MC 6542 متر38.9 متر2.5 تن1 تنPV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp

تاور کرین های MCT & MC تاپ فلت (TopLess) پتن

مدل دستگاه

طول بازوخود ایستاییبهره برداریانتهای بازوبرق مصرفی
Potain MC 65A45 متر38.9 متر2.5 تن1 تنPV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp
Potain MC 68B45 متر42.1 متر3 تن1 تنPV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp
Potain MCT 5041 متر38.8 متر2.5 تن1.1 تنPV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp
Potain MCT 5842 متر42.2 متر3 تن1.2 تنPV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp
Potain MCT 6846 متر51.6 متر3 تن1.1 تنPV:33KVA(51Amp)-70Amp-90Amp
Potain MC 7850 متر43 متر5 تن1 تنPV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp
Potain MC 8548 متر40.3 متر5 تن1.4 تنPV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp
Potain MC 85 A50 متر40.3 متر5 تن1.2 تنPV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp
Potain MC 85 B50 متر40.3 متر5 تن1.3 تنPV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp

تاور کرین های MCT & MC تاپ فلت (TopLess) پتن

مدل دستگاه

طول بازوخود ایستاییبهره برداریانتهای بازوبرق مصرفی
Potain MC 115 B55 متر41.9 متر5 تن1.3 تنPV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp
Potain MCT 7851 متر50 متر5 تن1.05 تنPV:28KVA(42.5Amp)-60Amp-80Amp
Potain MCT 8852 متر39.4 متر5 تن1.15 تنPV:35KVA(53.5Amp)-75Amp-100Amp
Potain MC 175 B60 متر44.9 متر8 تن1.4 تنPV:70KVA(106.5Amp)-130Amp-150Amp
Potain MCT 17860 متر63.7 متر8 تن1.5 تنPV:54KVA(82.5Amp)-110Amp-130Amp
Potain MC 18060 متر64.8 متر10 تن1.4 تنPV:50KVA(76Amp)-100Amp-130Amp
Potain MC 205 B60 متر64.7 متر10 تن2.4 تنPV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp
Potain MC 235 B65 متر64.7 متر10 تن2.05 تنPV:75KVA(114Amp)-140Amp-160Amp
Potain MCT 20565 متر59 متر10 تن1.75 تنPV:62KVA(94Amp)-120Amp-140Amp
Potain MC 26565 متر64.5 متر12 تن2.5 تنPV:80KVA(122Amp)-140Amp-160Amp
Potain MC 310 K1270 متر57.5 متر12 تن3.2 تنPV:100KVA(152.5Amp)-170Amp-200Amp
Potain MC 310 K1670 متر56.9 متر16 تن2.7 تنPV:100KVA(152.5Amp)-170Amp-200Amp
Potain MCT 38575 متر64.9 متر20 تن2.7 تنPV:107KVA(162.5Amp)-180Amp-200Amp
Potain MC 46580 متر55.4 متر25 تن3 تنPV:106KVA(162Amp)-180Amp-200Amp
Potain MC 475 M2580 متر76.11 متر25 تن3 تنPV:135KVA(205.5Amp)-220Amp-240Amp