logo
logo

MCT 88 بزرگترین مدل از سری تاپلس شهر پوتین است. این جرثقیل دارای حداقل اجزای سازنده است که سازگاری و نصب آسان را در مشاغل شهری فراهم می کند. پایه ها بلوک های بالاست ضد قفل و قفس های تلسکوپی قابل تعویض با سایر مدل های MCT دارند