تراک میکسر بتن شویینگ

تراک میکسر شویینگ تراک میکسر چیست؟ هر مخزن حمل بتن که بتواند در حین انتقال بتن آن را بچرخاند و از طرفی سبب اختلاط آن شود و از سوی دیگر مانع گیرش آن تا محل مصرف نهایی گردد، بتونیِر نام دارد. این مخازن بنا به ضرورت می‌تواند بر روی کامیون. تریلی یا هر نوع قوای […]