پتن تاپ فلت تاور کرین های مدلMDT (TopLess) MDT CCS City

پتن تاپ فلت  پتن تاپ فلت پس از فروش فروشگاه دوچرخه خود و پر کردن حق ثبت اختراع برای مصالح ساختمانی و ساخت و ساز، در سال 1928 شرکت پتن Potain رادر منطقه لاک لیت La Clayette فرانسه تاسیس کرد در سال 1929، او موفق به ثبت داربست های جداشدنی شد، یک موفقیت بزرگ! در سال […]