بیل مکانیکی کاتو HD55N4

بیل مکانیکی کاتو HD55N4 واکنش در شروع و توقف به میزان قابل توجهی بهبود می یابد. گرانش کم طراحی ارتعاش را سرکوب می کند و باعث می شود عملیات بدون تنش انجام شود. بیل مکانیکی حرکت در حالت تغییر خودکار سرعت حرکت 1 و 2 به طور خودکار تغییر می کند با توجه به بار موتور […]

بیل مکانیکی کاتو HD17V5

بیل مکانیکی کاتو

بیل مکانیکی کاتو HD17V5 محکم و پایدار ، دارای اندازه جمع و جور است. ترکیبی خاص از قدرت ، کنترل کامل و ابعاد مناسب ، آن را به گزینه ای ایده آل برای کاربردهای بلند کردن سنگین یا کارهای ساده حفاری در کوچه های باریک ، در محل های راه سازی و کارهای ساخت فاضلاب […]