logo
logo
بیل مکانیکی HD30V5
بیل مکانیکی کاتو
مهندس محسنیان

بیل مکانیکی کاتو HD35V5

بیل مکانیکی کاتو HD35V5 بیل مکانیکی کاتو HD35V5 واکنش در شروع و توقف به میزان قابل توجهی بهبود می یابد. گرانش کم طراحی ارتعاش را

ادامه مطلب »