بیل مکانیکی کاتو HD30V5

بیل مکانیکی HD30V5

بیل مکانیکی کاتو مدل HD30V5  باعث می شود عملیات بدون تنش انجام شود. حرکت در حالت تغییر خودکار سرعت حرکت 1 و 2 به طور خودکار تغییر می کند. با توجه به بار موتور در حال حرکت فقط می تواند تنظیم شودبیل مکانیکی کاتو سرعت 1 را با استفاده از کلید روی اهرم دوزر تنظیم […]