پتن لیست تاور کرین های MDT & MD تاپ فلت (TopLess)

پتن جرثقیل برجی یا تاورکرین  تاپ فلت   پتنFaustin Potain پس از فروش فروشگاه دوچرخه خود و پر کردن حق ثبت اختراع برای مصالح ساختمانی و ساخت و ساز، در سال 1928 شرکت   پتن Potain رادر منطقه لاک لیت La Clayette فرانسه تاسیس کرد  در سال 1929، او موفق به ثبت داربست های جداشدنی شد، یک موفقیت بزرگ!  در […]