logo
logo
بولدوزر کاتر پیلار

بولدوزر D1 کاپوت شیب دار جدید ، دید بهتری را در جلوی تیغه و همچنین محل کار کلی ایجاد می کند. دید بهتر می تواند برابر خستگی کمتر اپراتور و اعتماد بیشتر به کار شما باشد.

مقیاس پذیر دو بعدی و سه بعدی گربه درجه فن آوری هایی مانند کمک شیب ، تیغه پایدار و شیب را برای عملکرد راحت تر و کارآمدتر و همچنین انعطاف پذیری در تطبیق فناوری های مختلف بر اساس نیازهای محل کار ارائه می دهد.

D1 دارای کمترین مصرف سوخت در این کلاس سایز با همان عملکرد فوق العاده ای است که انتظار داشتید. هنگامی که حالت ECO فعال است تا 20 improvement بهبود می یابد و فداکاری عملکرد وجود ندارد.