logo
logo

R 9200

R 9200 مجهز به ظرفیت سطل 12.5 متر مربع است که بیشترین بار را در کلاس خود ارائه می دهد. این ماشین معدنکاری جدید ، عملکرد پایدار را قادر می سازد در حالی که حداکثر راندمان سوختن سوخت را حتی در سخت ترین شرایط نیز ارائه می دهد. قابلیت اطمینان فوق العاده و سرویس پذیری آسان R 9200 حداکثر زمان کار را ارائه می دهد.