logo
logo

بزرگترین مدل از مجموعه های تاپ لس شهر Potain است. این جرثقیل دارای حداقل قطعات با قابلیت سازگاری و نصب آسان در محل های کار شهری است. دکلهای پایه بلوکهای بالاست ضد لبه و قفسهای تلسکوپی قابل تعویض با سایر مدلهای MCT هستند.

حداکثر ظرفیت 14 تن

حداکثر شعاع 55 متر

حداکثر ظرفیت نوک 2.15 تن

ارتفاع قلاب در هر پایه 56 متر