logo
logo

Potain MR 418 A

 به گونه ای طراحی شده است که شما را سریعتر راه اندازی و کار کند در حالی که هنوز ظرفیت و جای پای فشرده ای را که جرثقیل های ما به آن شهرت دارند ، فراهم می کند.

یک سیستم کنترل جدید روی صفحه اجازه می دهد تا چند دقیقه پس از اتمام مونتاژ کار کنید و مکانیزم لولینگ و بالابر نصب شده منحصر به فرد ، فضای کافی برای کار را حتی در تنگترین محل های کار فراهم می کند.

مناسب برای نیروگاهها یا ساختمانهای بلند از جمله سازه های بسیار بلند .

کل زمان لفینگ: 1 دقیقه 15 ثانیه
حداکثر سرعت بالابر: 254 متر در دقیقه