logo
logo
بولدوزر کاتر پیلار

تا 18 درصد مواد بیشتری در ساعت جابجا کنید بدون این که در بیشتر برنامه ها سوخت بیشتری مصرف کنید.
در کاربردهای سبک تر تا 11 درصد در مصرف سوخت صرفه جویی کنید.
جعبه دنده تمام اتوماتیک 4 سرعته برای حداکثر بهره وری و کارایی ، دوزر را بهینه می کند.
تیغه استاندارد 19 درجه بزرگتر (SU) استاندارد ، مواد بیشتری را در هر بار جابجا می کند.
انتقال جدید تا 13 درصد قدرت کشش بیشتری را به زمین می رساند.
افزایش 10 درصدی گشتاور فرمان ، گیربکس تمام اتوماتیک و فرمان دیفرانسیل برای ارائه بهترین عملکرد فرمان در زیر بار.
لبه های برش عملکرد اختیاری ، بار تیغه را تا 35 درصد در مقایسه با لبه های برش استاندارد افزایش می دهد.
کمتر نشان دهید