logo
logo
بولدوزر کاتر پیلار

تا 35٪ راندمان سوخت بهتر
مصرف سوخت تا 23 درصد کمتر
درایو الکتریکی قدرت ثابت را برای زمین فراهم می کند
قدرت مانور و قدرت پیشرو در کلاس به شما چابکی و زمان چرخه سریع تری می دهد
سهولت عملکرد بی سابقه – به طور خودکار برنامه را بدون دنده تغییر می دهد

تا 12 درصد هزینه تعمیر و نگهداری پایین تر – به طور خاص برای صرفه جویی در هزینه شما با اجزای به روز شده ، فواصل طولانی تر خدمات ، و کارهای تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده کمتر طراحی شده است
چرخ دنده بالا اجازه می دهد تا قطار قدرت مانند ماشین سنتی از پشت دوزر خارج شود
تشخیص ساده درایو الکتریکی از طریق تکنسین الکترونیکی
قطعات الکترونیکی قدرت جدید و قابل استفاده با دسترسی آسان از طریق پنل پشت کابین
فیلترها و نقاط سرویس کمتر باعث صرفه جویی در وقت و هزینه شما برای نگهداری معمولی می شود