logo
logo

ظرفیت بالاتر. کاهش هزینه های عملیاتی.

است روند بسیار بهینه سازی شده برای مونتاژ و جداسازی قطعات یک جرثقیل در این گروه کمک می کند که برای صرفه جویی در هزینه ها در حالی که با بهره گیری از مزایای یک جرثقیل با ظرفیت بالا.