logo
logo
LTM 1050-3.1

طراحی LTM 1300-6.2 اولین توسعه یک مفهوم محرک نوآورانه را به دنبال داشت-موتور در قسمت زیرین خودرو با استفاده از یک شفت مکانیکی ، روبنا را تقویت می کند. با این کار دیگر نیازی به موتور دوم ندارید. این به معنی یک موتور کمتر است و بنابراین هزینه های نگهداری را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. از وزن کمتر می توان برای افزایش ظرفیت بلند کردن استفاده کرد. از یک سو ، جرثقیل تاشو کلاسیک ساده و کلاسیک است در حالی که از سوی دیگر یک جرثقیل کوچک لولینگ در بازار برای اپراتورهای جرثقیل با نقطه ورود کم هزینه به کلاس جرثقیل لولینگ است. همچنین دارای عملکرد بالا ، اقتصادی و سیستم های رونق متغیر است.