logo
logo
LTM 1040-2.1

LTM 1040-2.1 ظرفیت های بالابری برجسته را در تمام محدوده عملکرد خود ارائه می دهد. رونق بلند تلسکوپی 4 تکه آن را می توان با تنظیم بی نهایت و سریع به هر طول با استفاده از یک سیستم تلسکوپ هیدرو مکانیکی هیدرو مکانیکی که زمان آزمایش کرده است ، گسترش داد. فرآیند تلسکوپ نیز می تواند به پایان برسد در حالی که بار در رونق وجود دارد. برای رسیدن به شعاع حداکثر 39 متر می توان از یک تخت تاشو استفاده کرد. در مقایسه با LTM 1030-2.1 کمی کوچکتر ، این جرثقیل متحرک می تواند پنج تن بیشتر را روی قلاب خود حمل کند.

رونق 4 تکه:
رونق تلسکوپی را می توان به سرعت با استفاده از سیستم تلسکوپ هیدرو مکانیکی هیدرو مکانیکی که با زمان آزمایش شده است ، به سرعت گسترش داد.

مصرف سوخت کمتر:
ECOmode مصرف سوخت را تا 10 reduces کاهش می دهد.