logo
logo
بیل مکانیکی دراگلاین

بیش از 1100 عدد از این خطوط کششی در طول قرن گذشته به هر قاره اصلی تولید و تحویل داده شده است – بیشتر از هر تولیدکننده خط کش معدن. امروزه ، کاترپیلار همچنان در تکامل این بیل مکانیکی پیشرو است و تخصص خود را برای اطمینان از عملکرد آنها حفظ می کند.

ما این هدف را از طریق تلاش های هماهنگ و پاسخگویی در تمام سطوح سازمان به انجام خواهیم رساند. خطوط گربه ای ایمنی عملیات معادن را از بسیاری جهات افزایش می دهد ، مانند کاهش تعداد پرسنل لازم برای جابجایی مقادیر زیاد مواد و ایجاد کابین اپراتور ایمن و با کنترل محیط زیست.