logo
logo

D475A-5 Dozer با استفاده از مبدل گشتاور قفل خودکار ، ترکیبی عالی از قدرت و سرعت و هر دو تولید برابر را به اپراتور می دهد.
فن خنک کننده رادیاتور هیدرولیک
ویژگی های بهره وری
زیرانداز کم رانندگی
راحتی اپراتور.

برای اطمینان بیشتر ، هیدرولیک ، قطار قدرت ، قاب و تمام اجزای اصلی دیگر توسط Komatsu مهندسی شده اند. شما یک دستگاه با قطعاتی که برای همکاری در جهت تولید سطوح بالاتر تولید و تنوع طراحی شده اند دریافت می کنید.