logo
logo

Komatsu D275AX-5 Dozer به آرامش فوق العاده ای پی برده است و عمدتا در معادن ، کارهای عمرانی و مقیاس بزرگ تخصص دارد.
موتور قدرتمند تیغه سیگمادوزر راحتی و ایمنی اپراتور.

برای اطمینان بیشتر ، هیدرولیک ، قطار قدرت ، قاب و تمام اجزای اصلی دیگر توسط Komatsu مهندسی شده اند. شما یک دستگاه با قطعاتی که برای همکاری در جهت تولید سطوح بالاتر تولید و تنوع طراحی شده اند دریافت می کنید.