logo
logo
سنگ شکن
سنگ شکن کاتر پیلار
مهندس محسنیان

COLD PLANERSPM312 سنگ شکن کاتر پیلار

موتور Cat® C9.3 دارای استانداردهای آلایندگی منطقه ای استعملکرد روان و کارآمد با کنترل اتوماتیک بیکار و سرعت چند روتور ، خروجی و تقاضای موتور

ادامه مطلب »