logo
logo
جرثقیل متحرک
جرثقیل های متحرک و خزنده
مهندس محسنیان

جرثقیل متحرک لیبهر LG 1750

جرثقیل متحرک جرثقیل مشبک LG دارای انعطاف پذیری جرثقیل خزنده 750 t (850 USt) همراه با تحرک جرثقیل متحرک با سرعت بالا است. این بدان

ادامه مطلب »