دسترسی عمودی41.2 متر
دسترسی افقی37.2 متر
ارتفاع باز شدن8.60 متر
طول لوله پایان4 متر
تجهیزات پشتیبانیXXT
 
واحدهای پمپ140H (Powerbloc)170H (Powerbloc)
حداکثر جریان (انتهای پیستون) [m³/h]144167
حداکثر فشار بتن (انتهای پیستون) [بار]8080
چرخه های پمپ (انتهای پیستون) [دور در دقیقه]2934
انواع