logo
logo
پمپ های سوار بر کامیون 38X-5RZ-2 جمع و جور در طراحی.
اگر می خواهید یک پمپ کامیون با بوم 38 متر در فضای باریک کار کند ، می توانید ZOOMLION 38X-5RZ را روی یک کامیون 2 محور انتخاب کنید. • عملکرد دوگانه حداکثر فشار تا 150 بار است ، بنابراین می توان از آن به عنوان پمپ شهری استفاده کرد.

رونق فناوری میرایی هوشمند. کاهش ارتعاشات ضربه ای رونق ها و باعث می شود پایدارتر ، قابل اطمینان تر و ایمن تر کار کنید.

 فناوری کنترل دقیق پمپاژ (APC): جهش بزرگ در دقت پمپاژ و سازگاری ، بهبود کارایی پمپ.

 فناوری پمپاژ مواد بتنی تطبیقی: مخصوص بتن ضعیف با تفکیک آسان و ویسکوزیته بزرگ و حالت پمپاژ خودکار تطبیقی ​​، میزان بلوک را بیش از 50 reducing کاهش می دهد.

 تشخیص کامل خود قبل ، بعد و در حین پمپاژ برای اطمینان از کار ایمن.