logo
logo

110 D Tier 4f / Stage 5پمپ بتنی مخصوص تریلر

پمپ بتن تریلر 110 D با آخرین نسل موتورها از نظر خروجی بتن و فشار بتن بسیار قدرتمند است و می تواند در بسیاری از کاربردها در مهندسی عمران و سازه مورد استفاده قرار گیرد.
حداکثر جریان (انتهای میله)102 متر مربع در ساعت
حداکثر فشار بتن (انتهای پیستون)125 بار