logo
logo
میکسر بتن لیبهر

میکسر پمپ بتن لیبهر مدل LTB 12 RO/GL

میکسر  LTB 12 دارای حداکثر دسترسی چشمگیر 11.5 متر و حداکثر خروجی 70 متر مکعب در ساعت است.
شعاع 11.5 متر
خروجی حدود 70 متر مکعب در ساعت