logo
logo
ماشین خدمات فان

لودرهای عقب FAUN
نام آن همه چیز را نشان می دهد: VARIOPRESS جدید FAUN بالاترین سطح عملکرد را در ترکیب با طراحی زیبا ارائه می دهد.می توان از آن در هر کاربردی استفاده کرد و راه حلی برای دفع همه مواد قابل بازیافت و ضایعات است.

شما می توانید VARIOPRESS جدید FAUN را با دو طرح مختلف کانتینر تهیه کنید: با دیوارهای جانبی صاف یا ، به عنوان یک گزینه ، با دنده ها. دیوار صاف ظروف یک فضای تبلیغاتی مطلوب را ارائه می دهد و دنده ها ادای احترام به طرح برجسته کلاسیک هستند.