logo
logo
ماشین آلات خدمات شهری

 وقتی به اقتصاد می رسد در برابر هر گونه مقایسه ای قرار می گیرد. اصل پیچیده درام ، ROTOPRESS را به اقتصادی ترین وسیله جمع آوری زباله برای دفع زباله های خانگی و زباله های تجاری مشابه تبدیل می کند-در عملیات چند شیفت نیز. هزینه های عملیاتی ROTOPRESS در واقع کمتر از سایر مفاهیم خودروهای جمع آوری زباله برای ظرفیت بار مشابه است.

تجهیزات بالابری و شیب دار مناسب به این معنی است که ROTOPRESS می تواند همه ظروف را از سطل های 60 لیتری تا سطل های زباله بزرگ 1100 لیتری خالی کند. یکی از نقاط قوت اصلی ROTOPRESS جمع آوری زباله های آلی است که بلافاصله در درام همگن می شوند.