logo
logo

متخصص در مورد شرایط دشوار: POWERPRESS راه حل مناسبی است در هر کجا که نیازمندترین الزامات باید برآورده شود. زیرا POWERPRESS فقط یک وسیله جمع آوری همه جانبه برای همه ظروف تا 10 متر مکعب و برای همه بخشها ، از جمله زباله های فله نیست. همچنین به طور سیستماتیک برای مقابله با بیشترین بارهای ممکن طراحی شده است.

مواد با کیفیت بالا و طرز کار ، فناوری پیچیده ، مکانیزم فشرده سازی پیشرفته و طراحی وظیفه محور همه به یک مفهوم کلی مترقی با POWERPRESS می افزایند.