logo
logo

  در پروژه های ساختمانی، ریگری جرثقیل یکی از با اهمیت ترین  کارهاست.

در ایران،علاوه بر  بازرسی و چک کردن ، اسلینگ ها و  متعلقات باربرداری، وظیفه هدایت بار و علامت دادن به اپراتور جرثقیل را نیز بر عهده دارد. به  منظور هدایت صحیح و ایمن  اپراتور جرثقیل، بایستی علامتهای  استاندارد جرثقیل ، را به خوبی شناخته و از آنها استفاده کند.

  همچنین، علاوه بر اپراتور، جرثقیل هم باید با نحوه کار و محدودیت های، کاری جرثقیلی که هدایت میکند تا حدود زیادی آشنا باشد.
مثلا باید با مکانیزم های جرثقیل مانند بالا و پایین بردن بار، گردان و خیز بوم آشنا باشد.
همچنین ، باید توانایی خواندن و استفاده از جدول بار (Load Chart) آن تجهیز را داشته باشد.
به طور مثال
نقش میزان بازشدگی جک های ، جرثقیل متحرک و زاویه بوم و شعاع کاری را در ظرفیت باربرداری بداند.

استفاده از علامتها استاندارد جرثقیل مزایایی را نسبت به سایر روش ها دارد:

· شفافیت دستور- علامتها استاندارد جرثقیل، ابهام در فرامین را به حداقل می رسانند.

·  سرعت عمل – در علائم دستی ریگری،

علائم شنیداری

تبدیل به علائم دیداری ، می شوند و به همین دلیل سرعت ارتباط بین اپراتور و ریگر جرثقیل می تواند تا حد زیادی بالاتر رود.

·  ارتباط بدون تاخیر

– علائم صوتی ممکن است با تاخیر در ارسال و یا اشتباه در برداشت مواجه شوند. موردی که در علامتها استاندارد جرثقیل حذف می شود.

· عدم تاثیر آلودگی صوتی

– یکی از مهمترین دلایل استفاده از علامتهای  استاندارد جرثقیل، این است که به شنیدار وابسته نیست.

بسیار مشاهده شده که در پروژه ها به دلیل وجود ماشین آلات و ژنراتور های پر سر و صدا، افراد ملزم به استفاده از گوشی حفاظتی می شوند و یا صدای اپراتور و ریگر در سمت مقابل شنیده نمی شود.

در این مواقع استفاده از علائم دستی می تواند کارگشا باشد.

مطابق دستور العمل های ایمنی OSHA

هنگامی که بار و  یا نواحی اطراف آن به طور کامل در دید اپراتور نباشد ، و یا هنگامی که در مسیر حرکت تجهیز و یا بار مانعی وجود دارد ، و یا اینکه مدیر پروژه و یا اپراتور با ،در نظر گرفتن شرایط ایمنی کارگاه این ضرورت را احساس کنند، فرد علامت ده بایستی در عملیات باربرداری مورد استفاده قرار گیرد.