logo
logo
جرثقیل متحرک

جرثقیل متحرک جرثقیل مشبک LG دارای انعطاف پذیری جرثقیل خزنده 750 t (850 USt) همراه با تحرک جرثقیل متحرک با سرعت بالا است. این بدان معنی است که مزایای این دو نوع جرثقیل را در یک مفهوم واحد ترکیب می کند. ما از سیستم گردان و جرثقیل جرثقیل جرثقیل خزنده LR 1750 برای LG 1750 استفاده می کنیم ، همراه با یک شاسی هشت محوری از جدیدترین طراحی با فرمان محور عقب وابسته به سرعت. این باعث می شود جرثقیل متحرک مشبک برای کارهای سریع نصب در نیروگاه های بادی ، ساخت و سازهای صنعتی یا کارهای زیربنایی ایده آل باشد.