logo
logo

طراحی جمع و جور جرثقیل های متحرک  برای کار در مکان های بسیار محدود ایده آل می کند.

اغلب در ساختمانهای صنعتی یا مناطق شهری مشاهده می شود.

کابین جرثقیل تلسکوپی نمای عالی از بار و محیط اطراف را تضمین می کند.

هنگام استفاده از جرثقیل شهری ، سطح ایمنی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

یک استدلال بسیار قانع کننده ، به ویژه در موارد محدود.

یک جرثقیل متحرک باید چندین بالابر را در قلعه در نزدیکی کوبلنز تکمیل می کرد تا آثار هنری به وزن چند تن را نصب و حذف کند. جرثقیل فشرده باید از طریق دو نقطه باریک در طول دیوارهای دفاعی عظیم به محل استفاده عبور می کرد. در یک تونل 25 متری که فاصله جرثقیل و بنای تاریخی در برخی نقاط فقط دو سانتی متر بود ، شرایط برای راننده و مارشال خودرو بسیار چالش برانگیز شد.