logo
logo

MD1600 Topbelt 24 تمام مزایایی را که توسط یک جرثقیل توزیع کننده با ظرفیت قوی همراه با یک تسمه نقاله برای قرار دادن فشرده بتن ارائه می شود ، ارائه می دهد.

در حالت جرثقیل توزیع کننده ، MD1600 خود را با یک نمودار بار قوی با 17 4t در شعاع 80 متر و حداکثر بار 64t در شعاع 24 6m متمایز می کند که اجازه می دهد بارهای سنگین را بلند کرده یا بتن ریزی با سطل بتنی انجام دهد. 7 متر مکعب ارتفاع جرثقیل زیر قلاب 91 6 متر است.

در حالت Topbelt ، جرثقیل یک نوار نقاله را برای بتن ریزی حمل می کند که با پوشش و پرواز بیش از 25000 متر مربع با شعاع حداکثر 105 متر ، حجم 240 متر مکعب در ساعت را مجاز می کند. نوار نقاله از اندازه استاندارد تسمه 24 اینچ (اینچ) استفاده می کند.