تاور کرين هاي T مدل ساخت 1982-1971 پتن

لیست تاور کرین های پتن مدل دستگاه طول بازو خود ایستایی بهره برداری انتهای بازو برق مصرفی Potain 426 A 30 متر 30 متر 2 تن 0.8 تن PV:25KVA(38Amp)-60Amp-80Amp Potain 427 M 30 متر 33 متر 3 تن 0.75 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp Potain 428 G 36 متر 33 متر 3 تن 1 تن PV:40KVA(61Amp)-80Amp-110Amp Potain 429 […]

تاور کرين هاي T شکل TopKit پتن

فاستین پتن Faustin Potain پس از فروش فروشگاه دوچرخه خود و پر کردن حق ثبت اختراع برای مصالح ساختمانی و ساخت و ساز، در سال 1928 شرکت پتن Potain رادر منطقه لاک لیت La Clayette فرانسه تاسیس کرد در سال 1929، او موفق به ثبت داربست های جداشدنی شد، یک موفقیت بزرگ! در سال های 1935-1930 برای […]

تاور کرین MCT & MC تاپ فلت (TopLess) پتن

فاستین پتن Faustin Potain پس از فروش فروشگاه دوچرخه خود و پر کردن حق ثبت اختراع برای مصالح ساختمانی و ساخت و ساز، در سال 1928 شرکت پتن Potain رادر منطقه لاک لیت La Clayette فرانسه تاسیس کرد در سال 1929، او موفق به ثبت داربست های جداشدنی شد، یک موفقیت بزرگ! در سال های 1935-1930 برای […]

پتن لیست تاور کرین های MDT & MD تاپ فلت (TopLess)

پتن جرثقیل برجی یا تاورکرین  تاپ فلت   پتنFaustin Potain پس از فروش فروشگاه دوچرخه خود و پر کردن حق ثبت اختراع برای مصالح ساختمانی و ساخت و ساز، در سال 1928 شرکت   پتن Potain رادر منطقه لاک لیت La Clayette فرانسه تاسیس کرد  در سال 1929، او موفق به ثبت داربست های جداشدنی شد، یک موفقیت بزرگ!  در […]