logo
logo
بیل مکانیکی

تا 15 درصد سوخت کمتری نسبت به 315F مصرف کنید تا بتوانید در محل کار به حرکت و تولید بپردازید.
با اطمینان در مناطق محدود فضا کار کنید. حفاری ، چرخش و تخلیه در فضای کاری 3.96 متر (12 فوت 11 اینچ).
به راحتی در شیب ها کار کنید و با 10 درصد گشتاور چرخشی بیشتر در محل کار حرکت کنید.
سیستم هیدرولیک پیشرفته تعادل بهینه قدرت و کارایی را فراهم می کند در حالی که کنترل مورد نیاز برای حفاری دقیق را فراهم می کند.
حالت هوشمند با تطبیق خودکار موتور و قدرت هیدرولیک با شرایط حفاری ، نیازهای شما را برآورده می کند.