logo
logo
LTM 1050-3.1

تحرک ، قدرت و اقتصاد برجسته. اینها ویژگی های اصلی LTM 1090-4.2 هستند. می توان آن را با هزینه کم در سرتاسر جهان هدایت کرد ، زیرا می توان آن را با مجموعه ای از بارهای مختلف محور برای رانندگی در جاده ها و مکان ها پیکربندی کرد. ECOdrive و ECOmode مصرف سوخت و انتشار صدا را کاهش می دهند – برای رانندگان و محیط زیست بهتر است! نوآوری های Liebherr VarioBallast® و VarioBase® ظرفیت ، ایمنی و انعطاف پذیری آن را افزایش می دهد.

مفهوم تک موتوره:
روبن جرثقیل از موتور در قسمت زیرین استفاده می کند – به این معنی که یک موتور کمتر و بنابراین هزینه های نگهداری کمتری دارد!

مصرف سوخت کمتر و سر و صدا:
ECOmode و ECOdrive مصرف سوخت را کاهش داده و صدای کم را در حین عمل تضمین می کنند.