logo
logo

جرثقیل های EC-H برای پروژه های ساخت و ساز با اندازه متوسط و بزرگ ، به عنوان مثال در صنعت و کارخانه سازی ، ایده آل هستند. جرثقیل های بالا بالا بهترین انتخاب برای رسیدگی به ظرفیت بالابری است.

استاندارد LN 303
حداکثر ارتفاع قلاب 85.50 متر 

حداکثر ظرفیت بالابری 50 تن 

حداکثر شعاع 80 متر
ظرفیت بالابری در حداکثر شعاع 11 تن